Kadaster

kadasterCreated on Jul 11th, 2019

Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft.

Het houden van openbare registers en het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster en Basisregistratie Topografie is onze wettelijke taak. Ook houdt het Kadaster de coördinaatpunten in het landschap bij: het Rijksdriehoeksstelsel. Alle gegevens die we registreren zijn beschikbaar voor iedereen.

Op deze pagina bevinden zich experimentele Kadaster datasets

Members

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd. De BGT wordt wettelijk geregeld. Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden voor bronhouders en de Landelijke Voorziening (LV BGT). Iedereen kan de informatie uit de BGT vrij gebruiken. Voor overheden en andere wettelijke gebruikers is het gebruik verplicht. Zie deze pagina voor de metadata beschrijving van de BGT-LD.

Versie: 2021Q1

Data stories & toepassingen

Bezoek de Kadaster Labs pagina om verschillende toepassingen bovenop de BGT-LD te bekijken.

Data model browser

Klik hier om het data model van de BGT-LD te verkennen.

Type en sub-typen (taxonomie)

Klik hier om een visueel overzicht te krijgen van de typen en subtypen in de BGT-LD.

De Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG) versie 2.0 is beschikbaar als Linked Open Data. Met de ingang van BAG 2.0 zijn er een aantal zaken gewijzigd aan de BAG en hiermee ook de Linked Open Data variant van deze basisregistratie. Deze data wordt per kwartaal vernieuwd en mogelijk in de toekomst meer real-time, afhankelijk van de gebruikerswensen. Met deze publicatie verwachten we het gebruik van geodata een stimulans te geven, en we zijn dan ook zeer benieuwd naar gebruikerservaringen en toepassingen.

Heb je verbeterpunten, vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op via het geoforum en e-mail.

Versie: 2020.4

Overzichten

APIs

TOP10NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaartseries 1:10.000 en 1:25.000 en wat veelvuldig in diverse GIS- en CAD-systemen wordt gebruikt voor ondergrond, analyse-, en beheers- en planningsactiviteiten.

Versie: onder ontwikkeling

This dataset supports the LD GeoWizard: an applications for transforming tabular data into linked data.

Experimentele dataset die de volgende datasets combineert:

 • BAG
 • BRT
 • BRT->BAG linkset

Alsook de volgende gedeeltelijke/experimentele datasets:

 • BGT
 • BRK
 • RVO energielabels
 • WOZ
 • Pand->Buurt (Bagpanden koppeling met CBS 2019 buurten op basis van Postcode6 en huisnummer)
 • CBS Buurt->Wijk->Gemeente 2019

De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een deelselectie van BAG-gegevens. Gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Topografie (BRT) hanteren een andere definitie voor gebouw en pand. De BRT stelt een koppeling met de BAG vast, waarbij wordt aangegeven welke BRT gebouwen overlap vertonen met welke BAG panden.

Deze Linked Data beschrijft deze koppeltabel van BRT gebouwen naar BAG panden. De relaties zijn vastgesteld op basis van geografische overlap (geo:sfOverlaps): bij een redelijke mate van geografische overlap wordt een relatie gelegd.

Merk op dat de BRT en de BAG andere criteria hanteren voor wanneer iets één object is. De volgende soorten relaties komen in de data voor:

 1. Één BRT gebouw linkt naar één BAG pand.
 2. Één BRT gebouw linkt naar meerdere BAG panden.
 3. Meerdere BRT gebouwen linken naar één BAG pand.

Merk op dat niet alle BRT gebouwen gelinked zijn aan een BAG pand, en dat niet alle BAG panden gelinked zijn aan ten minste één BRT gebouw.

De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.

Samenvatting van de data die in de BAG staat, zodanig ontsloten dat deze door zoekmachines verwerkt kan worden.

Dataset over bedrijfstransacties in Apeldoorn.

Met het publiceren van deze data hebben we het volgende gebruiksdoel op het oog:

 1. Het verschaffen van inzicht aan Data Science studenten over de manier waarop transacties van percelen verlopen.
 2. Het inzichtelijk maken van de belangrijke maatschappelijke rol die het Kadaster vervult in het vastleggen van dergelijke transacties.

Belangrijk: Alleen te gebruiken voor Educatieve doeleinden en door onderwijsinstellingen. Wilt u deze toepassingen gebruiken voor Demonstrators/Hackathons, neemt u dan even contact met ons op. Voor andere doeleinden verleent Kadaster geen toestemming.

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit:

 • de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten
 • de kadastrale kaart. Op deze kaart is de ligging van de kadastrale percelen te zien (inclusief perceelnummer). Ook de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten staan erop

Ook leidingen en kabelnetwerken zijn onroerende zaken. Een geregistreerd netwerk maakt daarom onderdeel uit van de BRK.

Linkset van BAG nummeraanduidingen naar BRK percelen.

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van huizen, winkels, kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting. De WOZ-waarde van woningen is per 1 oktober 2016 in te zien via het WOZ-waardeloket. Verder is de Basisregistratie WOZ op dit moment niet openbaar.

Dataset met hoogtes voor de meeste panden die in de BAG voorkomen. Omdat de BAG al de 2D polygon van alle panden bevat kan met behulp van deze dataset een 2.5D weergevan voor de meeste panden in Nederland getoond worden.

BRT Linked Data vocabulaire.

Dataset over percelen. Omgezet naar Linked Data op basis van een aangeleverde spreadsheet (zie Assets).