Kadaster

kadaster
Created on Jul 11th, 2019

Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft.

Het houden van openbare registers en het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster en Basisregistratie Topografie is onze wettelijke taak. Ook houdt het Kadaster de coördinaatpunten in het landschap bij: het Rijksdriehoeksstelsel. Alle gegevens die we registreren zijn beschikbaar voor iedereen.

Op deze pagina bevinden zich experimentele Kadaster datasets

Members
Created a day ago

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat informatie over alle adressen en gebouwen in Nederland. De data uit de BAG wordt op verschillende manieren ontsloten. Één van deze manier is Linked Data, waarmee de BAG bevraagd kan worden. Linked Data is een nieuwe manier om gegevens te representeren, combineren, en op het Internet te ontsluiten. Om Linked Data te kunnen bevragen maken wij gebruik van SPARQL. SPARQL is de gestandaardiseerde bevragingstaal voor Linked Data.

Hieronder zijn enkele voorbeelden van bevragingen over de BAG. Het mogelijk is om de bevraging aan te passen door waardes in te vullen in de invoervelden. Het is ook mogelijk om de bevraging direct aan te passen, door de ‘editor’ component te openen.

Created 15 days ago

De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Zowel de opgemaakte kaarten als de objectgerichte bestanden zijn beschikbaar als open data. De data uit de BRT wordt op verschillende manieren ontsloten. Één van deze manier is Linked Data, waarmee de BRT bevraagd kan worden. Linked Data is een nieuwe manier om gegevens te representeren, combineren, en op het Internet te ontsluiten. Om Linked Data te kunnen bevragen maken wij gebruik van SPARQL. SPARQL is de gestandaardiseerde bevragingstaal voor Linked Data.

Hieronder zijn enkele voorbeelden van bevragingen over de BRT. Het mogelijk is om de bevraging aan te passen door waardes in te vullen in de invoervelden. Het is ook mogelijk om de bevraging direct aan te passen, door de ‘editor’ component te openen.

Created 2 months ago

Vraag 1: Wat was het meest productieve bouwjaar in Amsterdam volgens de BAG?

Created 3 months ago

2. Vastlegging definities

In linked data zijn er twee soorten definities: klassen en eigenschappen. Deze sectie legt vast hoe deze definities gemodelleerd worden.

2.1 Generieke modelleereisen

Deze sectie behandelt de modelleereisen die zowel voor klassen alsook voor eigenschappen worden toegepast.

Verplichte eigenschappen:

skos:definition
Deze relatie moet worden gebruik om een menselijk leesbare definitie van de klasse vast te leggen. Deze eigenschap is vereist omdat anders niet duidelijk is wat door de klasse wordt aangeduid.
skos:prefLabel
Deze relatie moet worden gebruikt om de officiële naam van een klasse vast te leggen. Iedere klasse moet precies één officiële naam hebben. De waardes van deze eigenschap moeten een taal code (bijvoorbeeld @nl) hebben.

Toegestane eigenschappen:

dct:source
Deze eigenschap wordt gebruikt om de bron op te geven waar deze definitie wordt vastgelegd.
rdfs:seeAlso
Deze relatie geeft een link naar een intern of extern document waarin deze klasse wordt beschreven. Deze relatie is met name nuttig wanneer een data model al elders (maar niet als linked data) is vastgelegd. Zo is het linked data model optimaal verbonden met andere modellen en documentatie. De waarde van deze eigenschap moet van het type `xsd:anyURI` zijn.
skos:altLabel
Deze relatie moet worden gebruikt om alle alternatieve namen van een klasse vast te leggen. Een alternatieve naam is iedere naam die niet de geprefereerde naam is. Wanneer een klasse geen alternatieve namen heeft zal deze eigenschap voor die klasse ontbreken. De waardes van deze eigenschap moeten een taal code (bijvoorbeeld @nl) hebben.
Created 4 months ago

De eerste publicatie van de linked data kwartaallevering vond plaats in het vierde kwartaal van 2020. Hieronder zijn de veranderingen voor iedere daaropvolgende versie vastgelegd.

Created 4 months ago

Achtergrond

Je kan de query aan passen op bijvoorbeeld jou eigen omgeving of de omgeving van belangrijke locaties. Dit lukt door het huisnummer en adres in te voeren in de queries die hieronder staan.

Created 6 months ago

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) kan in verschillende situaties worden gebruikt en bevat vaak enkele plus-type data die niet voor elke gemeente verplicht zijn, maar wel interessant kunnen zijn wanneer deze worden opgenomen. Een van deze klassen van het plus-type zijn openbare boominstanties. De eerste vraag die we onszelf moeten stellen als we van plan zijn om deze plus data te gebruiken, is: 'Welke gemeenten houden een bepaald type plus data bij?'

De gemeenten (top 25 in volgorde van grootste aantal boominstanties) die boom plus-type data bijhouden zijn als volgt (Figuur 1).

Created 6 months ago

De Basisregistratie Topografie (BGT) kan in verschillende use-cases worden gebruikt, waaronder het vinden van het aantal en de locatie van alle hoogspanningsmasten in Nederland. Om dit te doen stellen we eerst de vraag: hoeveel hoogspanningsmasten zijn er verspreid over Nederland? (figuur 1 hieronder).

Created 7 months ago

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) kan voor verschillende use cases gebruikt worden. En voorbeeld van zo'n use case is wegonderhoud. Wanneer onderhoud aan wegen plaatsvind is er vaak de behoefte om omwonenden daarvan op de hoogte te stellen. Omdat alle wegdelen in Nederland in de BGT worden geregistreerd kan aan het begin van een onderhoudstraject een uitdraai gemaakt worden van de adressen die moeten worden aangeschreven. Dit wordt in Figuur 1 getoond.

Created 7 months ago

Hoe veel windturbines zijn er in Nederland? En welke eigenschappen hebben ze? Het Kadaster heeft informatie over windturbines, maar deze informatie is op dit moment nog verspreid over verschillende registratiesystemen. In deze data story beproeven we of het mogelijk is om met linked data een geïntegreerd beeld over verschillende bronsystemen heen te tonen.

Created 8 months ago

1. Inleiding

Deze data story geen een overzicht van de BGT-LD dataset. De BGT staat voor "Basisregistratie Grootschalige Topografie", en LD staat voor "linked data". Deze linked data publicatie van de BGT stelt gebruikers in staat om de BGT op verschillende manieren te bevragen.

Created a year ago

Introductie

In dit logboek wordt de ontwikkeling van de linked data versie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bijgehouden.

De huidige staat van de BGT dataset kan hier gevonden worden.