Kadaster

kadasterCreated on Jul 11th, 2019

Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft.

Het houden van openbare registers en het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster en Basisregistratie Topografie is onze wettelijke taak. Ook houdt het Kadaster de coördinaatpunten in het landschap bij: het Rijksdriehoeksstelsel. Alle gegevens die we registreren zijn beschikbaar voor iedereen.

Op deze pagina bevinden zich experimentele Kadaster datasets

Members
Created 2 months ago

De eerste publicatie van de BGT LD vond plaats in het vierde kwartaal van 2020 (versie 2020Q4). Hieronder zijn de veranderingen per daaropvolgende versie vastgelegd.

Veranderingen in versie 2021Q1

Deze versie is uitgebracht op 2021-02-15. Dit is de eerste kwartaallevering voor de BGT LD.

  • Objecten waren voorheen instanties van bgt:GeoObject. Dat is wel correct, maar erg hoog over. Gebruikers hadden behoefte aan een specifiekere typering voor deze objecten. In deze versie zijn objecten instanties van specifiekere klassen geworden, bijvoorbeeld bgt:Paal of bgt:Pand. Deze zijn nog steeds instanties van bgt:GeoObject, want de specifieke klassen zijn subklassen (rdfs:subClassOf) van de generieke klasse.
  • Een aantal naamswijzigingen zijn doorgevoerd in het informatiemodel / de SHACL patronen. Dit is een voorbereiding op de uitbreiding can de patronen specificatie die in de volgende kwartaallevering zal worden doorgevoerd.
  • Door een typefout in de definitie van bgt:OpenbareRuimte was deze verkeer getypeerd. (Met dank aan Niels Hoffmann voor het rapporteren van deze fout.)
Created 2 months ago

Achtergrond

Je kan de query aan passen op bijvoorbeeld jou eigen omgeving of de omgeving van belangrijke locaties. Dit lukt door het huisnummer en adres in te voeren in de queries die hieronder staan.

Created 2 months ago

Buitenplaatsen

In de 17de eeuw groeide de rijkdom van de Amsterdamse elite. Het aantal renteniers in deze groep nam sterk toe. Rond 1700 had tenminste een derde van de Amsterdamse elite één of meer buitenhuizen en/of landgoederen. Al vroeg in de Gouden Eeuw werden buitenplaatsen aangelegd op door droogbemaling nieuwgewonnen land, maar ook werden ze in grote aantallen achter de duinen en langs bevaarbare waterwegen gebouwd.

Veel buitenplaatsen zijn verdwenen. Wat behouden is, zien we veelal terug als monumenten. Laten we onze aandacht eens richten op Lisse, een dorp dat gelegen is tegen een oude strandwal (duinen) en al in de 17de eeuw goed toegankelijk via het water en de weg. In Lisse ontstonden vele buitenplaatsen.

Created 3 months ago

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat informatie over alle adressen en gebouwen in Nederland. De data uit de BAG wordt op verschillende manieren ontsloten. Één van deze manier is Linked Data, waarmee de BAG bevraagd kan worden. Linked Data is een nieuwe manier om gegevens te representeren, combineren, en op het Internet te ontsluiten. Om Linked Data te kunnen bevragen maken wij gebruik van SPARQL. SPARQL is de gestandaardiseerde bevragingstaal voor Linked Data.

Hieronder zijn enkele voorbeelden van bevragingen over de BAG. Het mogelijk is om de bevraging aan te passen door waardes in te vullen in de invoervelden. Het is ook mogelijk om de bevraging direct aan te passen, door de ‘editor’ component te openen.

Created 4 months ago

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) kan in verschillende situaties worden gebruikt en bevat vaak enkele plus-type data die niet voor elke gemeente verplicht zijn, maar wel interessant kunnen zijn wanneer deze worden opgenomen. Een van deze klassen van het plus-type zijn openbare boominstanties. De eerste vraag die we onszelf moeten stellen als we van plan zijn om deze plus data te gebruiken, is: 'Welke gemeenten houden een bepaald type plus data bij?'

De gemeenten (top 25 in volgorde van grootste aantal boominstanties) die boom plus-type data bijhouden zijn als volgt (Figuur 1).

Created 4 months ago

De Basisregistratie Topografie (BGT) kan in verschillende use-cases worden gebruikt, waaronder het vinden van het aantal en de locatie van alle hoogspanningsmasten in Nederland. Om dit te doen stellen we eerst de vraag: hoeveel hoogspanningsmasten zijn er verspreid over Nederland? (figuur 1 hieronder).

Created 5 months ago

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) kan voor verschillende use cases gebruikt worden. En voorbeeld van zo'n use case is wegonderhoud. Wanneer onderhoud aan wegen plaatsvind is er vaak de behoefte om omwonenden daarvan op de hoogte te stellen. Omdat alle wegdelen in Nederland in de BGT worden geregistreerd kan aan het begin van een onderhoudstraject een uitdraai gemaakt worden van de adressen die moeten worden aangeschreven. Dit wordt in Figuur 1 getoond.

Created 5 months ago

Hoe veel windturbines zijn er in Nederland? En welke eigenschappen hebben ze? Het Kadaster heeft informatie over windturbines, maar deze informatie is op dit moment nog verspreid over verschillende registratiesystemen. In deze data story beproeven we of het mogelijk is om met linked data een geïntegreerd beeld over verschillende bronsystemen heen te tonen.

Created 5 months ago

1. Inleiding

Deze data story geen een overzicht van de BGT-LD dataset. De BGT staat voor "Basisregistratie Grootschalige Topografie", en LD staat voor "linked data". Deze linked data publicatie van de BGT stelt gebruikers in staat om de BGT op verschillende manieren te bevragen.

Created 8 months ago

Introductie

In dit logboek wordt de ontwikkeling van de linked data versie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bijgehouden.

De huidige staat van de BGT dataset kan hier gevonden worden.