Wijk- en Buurtkaart (WBK)

Created 2 years ago
6.956.644 statements

De Wijk- en Buurtkaart 2020 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in Nederland. De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn aan de kaart toegevoegd samen met de statistieken over de nabijheid van voorzieningen. Op termijn zullen meer kerncijfers gekoppeld worden.

Observaties uit de jaren 2018-2020.

De Wijk- en Buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen:

Graphs
6.700.185
254.151
2.293