Kadaster

kadaster
Created on Jun 22nd, 2022
Members

Integrale Gebruiksoplossing (IGO)

679.292.804 statements

Geïntegreerde ontsluiting van meerdere Kadastrale bronnen gebruikmakend van het Schema.org vocabulaire.

Momenteel bevat de Knowledge Graph gegevens die zijn opgebouwd uit de volgende Linked Data sets: