TOP10NL

Created 2 years ago
319.425.646 statements

TOPNL bestanden zijn objectgerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De bestanden zijn uniform, consistent en bovendien landsdekkend. Dit betekent dat u ze als basis kunt gebruiken voor heel Nederland. TOPNL bestanden zijn opgebouwd uit verschillende topografische elementen in het GML formaat en als Geopackage. In een geografisch informatie systeem is het mogelijk op de informatie te bekijken en te bewerken.

TOPNL is opgebouwd uit verschillende topografische elementen. TOP10NL past de volgende schaal toe: 1:5.000 tot en met 1:25.000.

Links naar:

Graphs
319.421.664