Kadaster

kadaster
Created on Jul 11th, 2019

Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft.

Het houden van openbare registers en het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster en Basisregistratie Topografie is onze wettelijke taak. Ook houdt het Kadaster de coördinaatpunten in het landschap bij: het Rijksdriehoeksstelsel. Alle gegevens die we registreren zijn beschikbaar voor iedereen.

Op deze pagina bevinden zich experimentele Kadaster datasets

Members

Linked Data gescraped uit de BAG Praktijkhandleiding https://imbag.github.io/praktijkhandleiding

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit:

 • de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten
 • de kadastrale kaart. Hierop ziet u de ligging van de kadastrale percelen (inclusief perceelnummer) en de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten.

De Kadastrale kaart bevat op dit moment geen historie van kadastrale percelen. Mogelijk dat deze in een toekomstige levering wel wordt toegevoegd.

Deze linked dataset bevat op dit moment de volgende delen van de BRK:

 • Publiekrechtelijke Beperkingen (PB)
 • Digitale Kadastrale Kaart (DKK)
 • BRK Adressen (de koppeling tussen de BRK en de BAG Adressen)

De dataset heeft momenteel de volgende actualiteit:

 • Publieksrechtelijke Beperkingen: 16-03-2021
 • Digitale Kadastrale Kaart: 14-01-2022
 • BRK Adressen: 04-05-2022

Daarnaast bieden we de volgende resources om gebruikers op weg te helpen met deze dataset:

De Wijk- en Buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in Nederland. De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn aan de kaart toegevoegd samen met de statistieken over de nabijheid van voorzieningen. Op termijn zullen meer kerncijfers gekoppeld worden.

Wijk- en Buurtkaart

De Wijk- en Buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen:

 • Gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK);
 • Buurtgrenzen hebben de opgave van gemeenten als basis;
 • De grens van het land met grotere wateren is gebaseerd op de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van CBS.

Linkset buurt/pand

Deze dataset bevat een linkset van CBS buurten naar BAG panden. Deze linkset is gebaseerd op de officiële versie zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek op 1 augustus 2020. De linkset data versie van deze linkset is te vinden in deze graaf.

De CBS Wijken- en buurten zijn up-to-date met de versie van 2019. Een vernieuwing voor de 2020 versie zit bij het Kadaster Data Science Team in de pijplijn.

De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.

Heb je verbeterpunten, vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op via het geoforum en e-mail.

Overzichten

APIs

Vanuit het Kadaster, maar ook gelinieerde partijen worden verschillende datasets als registratieve Linked Data gepubliceerd. Met registratieve Linked Data bedoelen we in dezen dat de data met zijn volledige historiemodel en zo dicht mogelijk op het originele datamodel wordt gepubliceerd. Er zijn deshalve ook geen versimpelingen die hier op plaats hebben gevonden. Wel is het zo dat deze bronnen uiteindelijk vaak aan elkaar te relateren vallen.

In deze dataset bevinden zich de volgende officiële datasets:

 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 • Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Topografie (BRT)
 • CBS Wijken- en Buurten
 • Linkset BRT-BAG (vanuit het BRT Team)
 • De Kadastrale Kaart (DKK)
 • Publieksrechtelijke Beperkingen uit de BRK (BRK-PB)

Geïntegreerde ontsluiting van meerdere Kadastrale bronnen gebruikmakend van het Schema.org vocabulaire.

Momenteel bevat de Knowledge Graph gegevens die zijn opgebouwd uit de volgende Linked Data sets:

De Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG) versie 2.0 is beschikbaar als linked open data. Met de ingang van BAG 2.0 zijn er een aantal zaken gewijzigd aan de BAG en hiermee ook de linked data variant van deze basisregistratie. Deze data wordt per kwartaal vernieuwd en mogelijk in de toekomst meer real-time, afhankelijk van de gebruikerswensen. Met deze publicatie verwachten we het gebruik van geodata een stimulans te geven, en we zijn dan ook zeer benieuwd naar gebruikerservaringen en toepassingen.

APIs

Overzichten

Contact

Heb je verbeterpunten, vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op via het geoforum en e-mail.

This dataset supports the LD GeoWizard: an applications for transforming tabular data into linked data.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd. De BGT wordt wettelijk geregeld. Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden voor bronhouders en de Landelijke Voorziening (LV BGT). Iedereen kan de informatie uit de BGT vrij gebruiken. Voor overheden en andere wettelijke gebruikers is het gebruik verplicht. Zie deze pagina voor de metadata beschrijving van de BGT-LD.

APIs

Data stories & toepassingen

Bezoek de Kadaster Labs pagina om verschillende toepassingen bovenop de BGT-LD te bekijken.

Data model browser

Klik hier om het data model van de BGT-LD te verkennen.

Type en sub-typen (taxonomie)

Klik hier om een visueel overzicht te krijgen van de typen en subtypen in de BGT-LD.

Dataset over percelen. Omgezet naar Linked Data op basis van een aangeleverde spreadsheet (zie Assets).