Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

bag
Created on Jun 22nd, 2022

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening (BAG LV). Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren.

Links naar:

Members

Landelijke Voorziening (BAG LV)

1.072.807.259 statements

De Landelijke Voorziening BAG versie 2.0 is beschikbaar als linked open data. Met de ingang van BAG 2.0 zijn er een aantal zaken gewijzigd aan de BAG en hiermee ook de linked data variant van deze basisregistratie. Deze data wordt per kwartaal vernieuwd en mogelijk in de toekomst meer real-time, afhankelijk van de gebruikerswensen. Met deze publicatie verwachten we het gebruik van geodata een stimulans te geven, en we zijn dan ook zeer benieuwd naar gebruikerservaringen en toepassingen.

Links naar:

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat informatie over alle adressen en gebouwen in Nederland. De data uit de BAG wordt op verschillende manieren ontsloten. Één van deze manier is Linked Data, waarmee de BAG bevraagd kan worden. Linked Data is een nieuwe manier om gegevens te representeren, combineren, en op het Internet te ontsluiten. Om Linked Data te kunnen bevragen maken wij gebruik van SPARQL. SPARQL is de gestandaardiseerde bevragingstaal voor Linked Data.

Hieronder zijn enkele voorbeelden van bevragingen over de BAG. Het mogelijk is om de bevraging aan te passen door waardes in te vullen in de invoervelden. Het is ook mogelijk om de bevraging direct aan te passen, door de ‘editor’ component te openen.

Bevraging op basis van postcode

Een veel voorkomende manier om BAG gegevens op te vragen is door een postcode en (optioneel) huisnummer op te geven (Bevraging 1). Sommige adressen hebben bovendien een huisletter en/of huisnummertoevoeging.

Introductie

Deze data story is gemaakt om een visueel overzicht te bieden van de BAG kwaliteit rapportages (op objectniveau). De gegevens in deze data story bestaan uit BAG gebouwen en de verblijfsobjecten daarin. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een gedeeltelijke selectie van BAG informatie. De nummeraanduidingen maken deel uit van de adresseerbare objecten in de data story.

Allereerst zijn de gegevens via RATT script (typescript taal) omgezet in gekoppelde gegevens en geüpload naar de triple store omgeving (linked data) op data.labs.kadaster.nl. Deze data story beschrijft en signaleert niet alle fouten die in de rapportages voorkomen (weergave totale fouten, verspreiding binnen rapportages, verspreiding binnen gemeenten). De andere gegevens zijn getransformeerd en zijn hier beschikbaar.

Resultaat 1: Inzichten uit kwaliteit rapportages

De query's in de volgende sectie bieden inzichten op objectniveau (hoeveel objecten zitten in welkte gemeenten).

Deze data story geeft een overzicht van de Schema.org verrijking van de BAG Praktijkhandleiding. Deze verrijking is gerealiseerd in een samenwerking tussen Team Onderzoek en het Data Science Team.

De BAG Praktijkhandleiding

De BAG Praktijkhandleiding (https://imbag.github.io/praktijkhandleiding) is een veel gebruikte website waarin gebruikers van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) kennis met elkaar uitwisselen. De BAG Praktijkhandleiding is essentieel voor de praktische duiding van gegevens in de BAG, maar geeft ook informatie over de processen die met betrekking tot de BAG relevant zijn.

De BAG Praktijkhandleiding wordt als website gepubliceerd op het Internet. Net zoals andere website bestaat de Praktijkhandleiding uit een aantal documenten die middels hyperlinks naar elkaar verwijzen. Naast de BAG Praktijkhandleiding worden ook andere BAG producten gepubliceerd, waaronder het BAG data model in Linked Data (https://bag.basisregistraties.overheid.nl/datamodel).

Deze data story beschrijft linked data gegevens die op dit moment nog niet ontsloten worden in de productie versie van de Praktijkhandleiding. Deze experimenten zijn uitgevoegd binnen een afgesloten test omgeving en gebruiken een snapshot van de Praktijkhandleiding data.

Praktijkhandleiding Page Types

De BAG Praktijkhandleiding is georganiseerd rond verschillende soorten pagina's (modellering in de gekoppelde data als een sdo:WebPage), die elk specifieke informatie geven over de implementatie of het praktische gebruik van de BAG-dataset. De volgende query geeft een overzicht van de soorten pagina's die in de Praktijkhandleiding zelf voorkomen.

In de volgende tabel geeft de eerste kolom de naam van het paginatype voor de Praktijkhandleiding aan en de tweede kolom de typering die door Schema.org wordt toegepast. Deze typeringen worden binnen de pagina's van de Praktijkhandleiding als metadata ontsloten. Deze metadata wordt door zoekmachines verzameld en gebruikt om de web pagina's beter vindbaar te maken. De derde kolom geeft het aantal pagina's aan dat in de handleiding voor ieder type voorkomt. Dit overzicht geeft de gebruiker inzicht in de inhoud van de handleiding.