Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 2.0

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat informatie over alle adressen en gebouwen in Nederland. De data uit de BAG wordt op verschillende manieren ontsloten. Één van deze manier is Linked Data, waarmee de BAG bevraagd kan worden. Linked Data is een nieuwe manier om gegevens te representeren, combineren, en op het Internet te ontsluiten. Om Linked Data te kunnen bevragen maken wij gebruik van SPARQL. SPARQL is de gestandaardiseerde bevragingstaal voor Linked Data.

Hieronder zijn enkele voorbeelden van bevragingen over de BAG. Het mogelijk is om de bevraging aan te passen door waardes in te vullen in de invoervelden. Het is ook mogelijk om de bevraging direct aan te passen, door de ‘editor’ component te openen.

Bevraging op basis van postcode

Een veel voorkomende manier om BAG gegevens op te vragen is door een postcode en (optioneel) huisnummer op te geven (Bevraging 1). Sommige adressen hebben bovendien een huisletter en/of huisnummertoevoeging.

Figuur 1. Postcode-gebaseerde bevraging van de BAG.

Bevraging op basis van een numerieke filter

Tevens kunnen op verschillende manieren worden opgevraagd. In Bevraging 2 is het ook mogelijk om adressen en gebouwen met een specifieke oppervlakte of met een specifiek bouwjaar op te vragen.

Figuur 2. Bouwjaar- en/of oppervlakte-gebaseerde bevraging van de BAG.

Bevraging op basis van woonplaats & straat

Een andere veel voorkomende manier om BAG gegevens op te vragen is door een combinatie van woonplaats, straat en huisnummer op te geven (Bevraging 3).

Figuur 3. Woonplaats-gebaseerde bevraging van de BAG.

Bevraging op basis van buurt

Één van de voordelen van Linked Data is dat het mogelijk is om verschillende gegevensbronnen geïntegreerd te bevragen. Bevraging 4 laat zien hoe de BAG in combinatie met de CBS Wijk- en Buurtkaart bevraagd kan worden: voor elke buurt worden de daarbinnen gelegen panden teruggegeven.

Bevraging op basis van gebruiksfunctie

Adressen in Nederland hebben één of meerdere verblijfsfuncties. In Bevraging 5 worden alle adressen (verblijfsobjecten) geretourneerd die een specifieke gebruiksfunctie bezitten.

Figuur 5. Gebruiksfunctie-gebaseerde bevraging van de BAG.

Zelf Linked Data gebruiken

Mocht u eigen selectiecriteria in gedachte hebben, dan kunt u een eigen bevraging over de BAG opstellen en uitvoeren. De bovenstaande bevraging kunnen hiervoor te inspiratie dienen. Klik op “Try this query yourself“ om de specifieke SPARQL bevraging in te bekijken. Daarnaast kunnen de volgende bronnen behulpzaam zijn: