Kadaster Knowledge Graph (KKG)

Created 2 years ago
1.701.649.871 statements

In de Kadaster Knowledge Graph publiceert het Kadaster een groot aantal door haar beheerde open databronnen op een geïntegreerde en gestandaardiseerde manier.

De Kadaster Knowledge Graph bevat de volgende open data bronnen:

  • De Landelijke Voorziening van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
  • De Landelijke Voorziening van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
  • De Top10NL van de Basisregistratie Topografie (BRT).
  • Het open deel van de Basisregistratie Kadaster (BRK).
  • De Publiekrechtelijke Beperkingen (PB).

De Kadaster Knowledge Graph maakt gebruik van de volgende nationale en internationale linked data standaarden:

  • GeoSPARQL (OGC)
  • NEN 3610 (Geonovum)
  • SHACL, OWL, PROV, RDF, RDFS, SKOS (W3C)

De Kadaster Knowledge Graph wordt in een groot aantal use cases gebruikt: overzicht van use cases

De Kadaster Knowledge Graph kan door ontwikkelaars met de gestandaardiseerde SPARQL bevragingstaal worden gebruikt: overzicht van de informatie voor ontwikkelaars

Zie je een fout in de data? Of heb je een andere vraag? Meld dit op het Geoforum.

Versie: 2022.7.6

Example resources