Object Kwaliteitsdashboard

Introductie

Deze data story is gemaakt om een visueel overzicht te bieden van de BAG kwaliteit rapportages (op objectniveau). De gegevens in deze data story bestaan uit BAG gebouwen en de verblijfsobjecten daarin. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een gedeeltelijke selectie van BAG informatie. De nummeraanduidingen maken deel uit van de adresseerbare objecten in de data story.

Allereerst zijn de gegevens via RATT script (typescript taal) omgezet in gekoppelde gegevens en geüpload naar de triple store omgeving (linked data) op data.labs.kadaster.nl. Deze data story beschrijft en signaleert niet alle fouten die in de rapportages voorkomen (weergave totale fouten, verspreiding binnen rapportages, verspreiding binnen gemeenten). De andere gegevens zijn getransformeerd en zijn hier beschikbaar.

Resultaat 1: Inzichten uit kwaliteit rapportages

De query's in de volgende sectie bieden inzichten op objectniveau (hoeveel objecten zitten in welkte gemeenten).

Resultaat 2: Aantal panden en verblijfsobjecten met fouten binnen gemeenten

Onderstaande kaart geeft per gemeente een beschrijving van het totaal aantal verblijfsobjecten met verschillende fouten

Aantal verblijfsobjecten met fouten binnen gekozen gemeente

Het afbeelding toont het overzicht van panden met verschillende fouten binnen gekozen Gemeente

Aantal panden met fouten binnen gekozen gemeente in Nederland

Resultaat 3: Overzicht van objecten die heeft verschillende bronnen (zit om meer dan 1 rapportage)

Onderstaande figuur toont het overzicht van het verblijfsobjecten (in totaal 854) die zitten in meer dan 1 rapportage

Verblijfsobjecten van uit verschillende bronnen binnen Nederland

Meestal er zijn combinatie van 2 rapportages. Maar in sommige gevallen zijn er objecten die staan in 3 rapportages ook.

combinaties van rapportages voor verblijfsobjecten.

Op de volgende afbeelding zijn er panden die van verschillende rapportages komen.

Panden van uit meer dan 1 rapportage binnen Nederland

Deze query toont welke combinatie van rapportages er zijn voor Panden.

Ook de combinaties van 3 rapportages zijn aanwezig:

Combinatie van rapportages vor panden