Object Kwaliteitsdashboard

Introductie

Deze data story is gemaakt om een visueel overzicht te bieden van de BAG kwaliteit rapportages (op objectniveau). De gegevens in deze data story bestaan uit BAG gebouwen en de verblijfsobjecten daarin. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een gedeeltelijke selectie van BAG informatie. De nummeraanduidingen maken deel uit van de adresseerbare objecten in de data story.

Allereerst zijn de gegevens via RATT script omgezet in gekoppelde gegevens en geüpload naar de triple store omgeving (linked data) op data.labs.kadaster.nl. Deze data story beschrijft en signaleert niet alle fouten die in de rapportages voorkomen (weergave totale fouten, verspreiding binnen rapportages, verspreiding binnen gemeenten). De andere gegevens zijn getransformeerd en zijn hier beschikbaar.

Inzichten uit kwaliteit rapportages

De query's in de volgende sectie bieden inzichten op objectniveau.

Resultaat 4: Verspreiding van rapportages over gemeenten

De volgende query geeft een kaartvisualisatie van de verspreiding van meldingen over gemeenten in Nederland

Resultaat 5: Aantal panden met fouten binnen gemeente

Onderstaande kaart geeft per gemeente een beschrijving van het totaal aantal panden met mutatiefouten.

Aantal verblijfsobjecten met fouten binnen Nederland

Aantal panden met fouten binnen Nederland

Resultaat 6: Overzicht van goede objecten en objecten met fouten.

Onderstaande figuur toont het overzicht van het aantal goede objecten en het aantal objecten met fouten binnen een bepaalde gemeente.

Query 5. Verblijfsobjecten van uit verschillende bronnen

Panden van uit meer dan 1 rapportage