Deze data story geeft een overzicht van de Schema.org verrijking van de BAG Praktijkhandleiding. Deze verrijking is gerealiseerd in een samenwerking tussen Team Onderzoek en het Data Science Team.

De BAG Praktijkhandleiding

De BAG Praktijkhandleiding (https://imbag.github.io/praktijkhandleiding) is een veel gebruikte website waarin gebruikers van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) kennis met elkaar uitwisselen. De BAG Praktijkhandleiding is essentieel voor de praktische duiding van gegevens in de BAG, maar geeft ook informatie over de processen die met betrekking tot de BAG relevant zijn.

De BAG Praktijkhandleiding wordt als website gepubliceerd op het Internet. Net zoals andere website bestaat de Praktijkhandleiding uit een aantal documenten die middels hyperlinks naar elkaar verwijzen. Naast de BAG Praktijkhandleiding worden ook andere BAG producten gepubliceerd, waaronder het BAG data model in Linked Data (https://bag.basisregistraties.overheid.nl/datamodel).

Deze data story beschrijft linked data gegevens die op dit moment nog niet ontsloten worden in de productie versie van de Praktijkhandleiding. Deze experimenten zijn uitgevoegd binnen een afgesloten test omgeving en gebruiken een snapshot van de Praktijkhandleiding data.

Praktijkhandleiding Page Types

De BAG Praktijkhandleiding is georganiseerd rond verschillende soorten pagina's (modellering in de gekoppelde data als een sdo:WebPage), die elk specifieke informatie geven over de implementatie of het praktische gebruik van de BAG-dataset. De volgende query geeft een overzicht van de soorten pagina's die in de Praktijkhandleiding zelf voorkomen.

In de volgende tabel geeft de eerste kolom de naam van het paginatype voor de Praktijkhandleiding aan en de tweede kolom de typering die door Schema.org wordt toegepast. Deze typeringen worden binnen de pagina's van de Praktijkhandleiding als metadata ontsloten. Deze metadata wordt door zoekmachines verzameld en gebruikt om de web pagina's beter vindbaar te maken. De derde kolom geeft het aantal pagina's aan dat in de handleiding voor ieder type voorkomt. Dit overzicht geeft de gebruiker inzicht in de inhoud van de handleiding.

Tabel 1. Query met de soorten pagina's in de Praktijkhandleiding, hun sdo-typering en het aantal pagina's in de handleiding.

De volgende bevraging laat de metadata gegevens zien voor een specifiek begrip (bijvoorbeeld "Ligplaats" of "Woonplaats").

Figuur 1. De metadata voor een specifieke gegeven.

Het volgende verbreedt de resultaten van de eerste zoekopdracht om inzicht te geven in de daadwerkelijke pagina's in de handleiding. Elke 'bubbel' in de onderstaande visualisatie vertegenwoordigt de pagina typen in de eerste zoekopdracht, samen met de bijbehorende pagina's. De grootste bol staat inderdaad voor alle pagina's in de handleiding die het type catalogus hebben en meer informatie hebben over een specifiek onderwerp gerelateerd aan de BAG-dataset.

Figuur 2. Deze query geeft inzicht in de pagina's in de handleiding, gerangschikt naar type.

Example Resources

Gebruik de volgende voorbeeldbronnen om de instantiegegevens voor de BAG Praktijkhandleiding te verkennen. Elk van deze is een voorbeeld van het type gegevens in de handleiding:

  • Objecttypen: De volgende bron geeft inzicht in de handleiding beschrijving van een Pand
  • Trefwoorden: De volgende bron is een voorbeeld van een trefwoord dat in de handleiding wordt gebruikt, namelijk: beweeg deel
  • Beslisboomvragen: De volgende bron is een voorbeeld van een beslissingsboomvraag die de gebruiker ondersteunt bij het nemen van beslissingen met betrekking tot de implementatie van BAG-klassen en attributen, namelijk: Is het bouwwerk volledig door wanden omsloten en heeft het een dichte dakconstructie

Use Case: Praktijkhandleiding en de Kadaster Knowledge Graph

De volgende query maakt een verbinding tussen de praktijkhandleiding en de Kadaster Knowledge Graph, zodat gebruikers meer informatie kunnen vinden over wat een Pand (of andere BAG objecten) is op basis van de informatie die is gepubliceerd in de BAG Praktijkhandleiding.

Tabel 2. Met deze query kan een gebruiker meer informatie vinden over een BAG-object in de KKG maar verbinding maken met de BAG praktijkhandleiding.