Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

cbs
Created on Dec 16th, 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Members

gemeente -> buurten

Created 3 months ago, 5 versions

wbk-overzicht

Created a year ago, 1 version

pdok-kg-3

Created a year ago, 1 version

pdok-kg-2

Created a year ago, 1 version

pdok-kg-1

Created a year ago, 1 version

kadaster-cbs-3

Created a year ago, 2 versions

kadaster-cbs-2

Created a year ago, 2 versions

kadaster-cbs-1

Created a year ago, 2 versions

cbs-attractie-provinces

Created a year ago, 2 versions

cbs-attractie

Created a year ago, 1 version

cbs-buurt

Created a year ago, 1 version

rioleringsgebieden

Created a year ago, 1 version

buurt-wijk-gemeente

Created a year ago, 1 version

meetgegevens

Een overzicht van de meetgegevens die in de Wijk- en Buurtkaart zijn opgenomen.

Created a year ago, 1 version