Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

cbs
Created on Jun 22nd, 2022

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Members

1. Gemeente uitzoeken

We zijn op zoek naar een geschikte locatie in de Randstad om te gaan wonen. We denken aan Gouda, Waddinxveen, of Zoetermeer, want dat ligt in de buurt van ons werk. De afstand tot een kinderdagverblijf is heel belangrijk, en de afstand tot een school is ook belangrijk, maar in mindere mate. Op basis van de CBS Wijk- en Buurtkaart vergelijken we deze drie gemeenten op basis van deze twee criteria:

Wijk- en Buurtkaart (WBK)

6.956.644 statements

De Wijk- en Buurtkaart 2020 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in Nederland. De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn aan de kaart toegevoegd samen met de statistieken over de nabijheid van voorzieningen. Op termijn zullen meer kerncijfers gekoppeld worden.

Observaties uit de jaren 2018-2020.

De Wijk- en Buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen:

Energiebesparing

356.167 statements

De CBS-overzichtskaart toont de energiebesparingspotentie onder koopwoningen voor alle energiebesparende maatregelen samen. Daarnaast zijn er aparte kaarten voor bouwfysische maatregelen zoals vloer-, dak- of gevelisolatie, HR beglazing en kierdichting en voor installatietechnische maatregelen als een HR-combiketel, zonneboiler of zonnepanelen.

Deze Data Story gaat over de gemiddelde energiebesparingspotentie voor koopwoningen in Nederland. Het gemiddelde besparingspotentieel wordt per gemeente gerekend door het CBS.