Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

cbs
Created on Dec 16th, 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Members
6.955.984 statements

De Wijk- en Buurtkaart 2019 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in Nederland. De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn aan de kaart toegevoegd samen met de statistieken over de nabijheid van voorzieningen. Op termijn zullen meer kerncijfers gekoppeld worden.

De Wijk- en Buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen:

Op aanvraag van Dienst DUO van het Ministerie van OCW wordt een koppeltabel afgeleid tussen alle uitgegeven postcode en huisnummer combinaties op 1 augustus 2019 in de BAG, ongeacht of bijbehorende verblijfsobjecten in gebruik zijn, en de buurten, wijken en gemeenten van 2019. Wanneer meerdere toevoegingen bij een huisnummer uitgegeven zijn worden deze samengenomen. In voorkomende gevallen waarbij deze toevoegingen over meerdere buurten verspreid liggen wordt die buurt toegekend waarin de meeste woningen liggen.

Bron: CBS Buurt, wijk en gemeente 2021 voor postcode huisnummer

Deze Data Story gaat over de gemiddelde energiebesparingspotentie voor koopwoningen in Nederland. Het gemiddelde besparingspotentieel wordt per gemeente gerekend door het CBS.