Basisregistratie Kadaster (BRK)

brk
Created on Jun 22nd, 2022

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit: de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten, en de kadastrale kaart. Hierop ziet u de ligging van de kadastrale percelen (inclusief perceelnummer) en de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten.

Ook leidingen en kabelnetwerken zijn onroerende zaken. Een geregistreerd netwerk maakt daarom onderdeel uit van de BRK.

Links naar:

Members

Kadastrale registratie onroerende zaken & zakelijke rechten

377.204.467 statements

Deze dataset bevat de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten. Deze registratie maakt onderdeel uit van de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Links naar:

Publiekrechtelijke Beperkingen (BRK-PB)

7.007.407 statements

Publiekrechtelijke beperkingen zijn beperkingen die door de overheid zijn opgelegd. Deze bepalen wat u wel of niet mag doen met een woning, een ander gebouw of een stuk grond. De beperkingen worden door het Kadaster geregistreerd.

Bij publiekrechtelijke beperkingen gaat het bijvoorbeeld om:

  • beschermde monumenten
  • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten)
  • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond)
  • eisen die binnen de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen
  • maatregelen die nodig zijn voor landsverdediging

Links naar:

Digitale Kadastrale Kaart (DKK)

747.353.180 statements

De Digitale Kadastrale Kaart (DKK) maakt onderdeel uit van de Basisregistratie Kadaster (BRK). In deze kaart zijn gegevens opgeslagen over onder andere perceelnummers, kadastrale grenzen, weg- en waterloopnamen.

Links naar: