Basisregistratie Kadaster (BRK)

brk
Created on Jun 22nd, 2022

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit: de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten, en de kadastrale kaart. Hierop ziet u de ligging van de kadastrale percelen (inclusief perceelnummer) en de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten.

Ook leidingen en kabelnetwerken zijn onroerende zaken. Een geregistreerd netwerk maakt daarom onderdeel uit van de BRK.

Links naar:

Members

Overzicht Basisregistratie Kadaster (BRK)

Created 2 years ago

De Kadastrale Kaart

Sinds kort is ook de Kadastrale Kaart als Linked Data beschikbaar. Momenteel kent deze nog geen verbindingen naar andere basisregistraties. Wel is er een link naar de BAG in de maak. Deze linkset wordt binnen het Kadaster al actief onderhouden en stelt ons straks in staat om alle basisregistraties als één geconnecteerd geheel te bevragen. In onderstaande query vind je een voorbeeld van een bevraging op de Kadastrale Kaart. Hiermee laten we zien hoe we vanuit een Kadastrale Gemeente alle kadastrale percelen kunnen bevragen en op de kaart kunnen tonen. Voor performance redenen is het aantal percelen in deze query gelimiteerd tot de eerste 10000.

Let op dat een Kadastrale gemeente niet noodzakelijkerwijs gelijk is aan reguliere (CBS) gemeente. Er is wel een administratieve koppeling aanwezig, maar deze is (nog) niet onderdeel van de levering.

Veranderhistorie Basisregistratie Kadaster (BRK)

Created 2 years ago

Ieder kwartaal wordt de Basisregistratie Kadaster vernieuwd. Daarbij zijn we continu op zoek om de bestaande levering zoveel mogelijk te verbeteren. Deze verbeteringen worden voor de gebruikers meteen zichtbaar. Middels deze pagina kan de gebruiker de toegepaste wijzigingen op de huidige levering terugvinden.

Voor de BRK zijn drie onderdelen als open data bestempeld, namelijk de:

 • Digitale Kadastrale Kaart (DKK)
 • BRK Adressen (Koppeling BAG-BRK)
 • Publieksrechtelijke Beperkingen (BRK-PB)

De DKK wordt kwartaallijks ge-üpdate in:

 • Januari
 • April
 • Juli
 • Oktober

Voor de andere onderdelen geldt een irreguliere update frequentie. Het doel is deze bronnen in de loop der tijd wel naar reguliere updates te brengen. Soms komt het voor dat een levering iets uitloopt. Mocht je benieuwd zijn naar de status van de huidige levering? Neem dan contact met ons op via de actuele contactgegevens op Labs.Kadaster.

2024 Q1

 • Instantie gegevens DKK zijn bijgewerkt naar 2023-01-29
 • Instantie gegevens BRK-A zijn bijgewerkt naar 2024-02-23

2023 Q3

 • Instantie gegevens DKK zijn bijgewerkt naar 2023-10-22
 • Instantie gegevens BRK-A zijn bijgewerkt naar 2023-10-21

2023 Q2

 • Instantie gegevens DKK zijn bijgewerkt naar 2023-06-14
 • Instantie gegevens BRK-A zijn bijgewerkt naar 2023-06-14

2023 Q1

 • Instantie gegevens DKK zijn bijgewerkt naar 2023-03-03
 • Instantie gegevens BRK-A zijn bijgewerkt naar 2023-03-01

2022 Q4

Actualiteit: 2022-11-21

 • Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2022-11-21

2022 Q3

Actualiteit: 2022-07-13

 • Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2022-07-13

2022 Q1

Actualiteit: 2022-01-14

2021 Q4

De eerste volledige levering van de BRK datasets die bestempeld zijn als open data.

 • De instanties van de gegevens van de Publieksrechtelijke Beperkingen (BRK-PB) zijn eenmalig overgezet met als peildatum 16-03-2021. Dit onderdeel van de dataset zal momenteel nog niet regulier ververst worden
 • De instanties van de Digitale Kadastrale Kaart (DKK) zijn gepubliceerd en up-to-date t/m 01-07-2021. Dit onderdeel zal kwartaallijks ververst worden
 • De instanties van BRK Adressen (Koppeling BAG-BRK) zijn gepubliceerd en up-to-date t/m 07-10-2021. Over dit onderdeel zijn nog geen frequente verversingen gepland. Deze set zal dus irregulier worden ververst.