Publiekrechtelijke Beperkingen (BRK-PB)

Created 2 years ago
7.007.407 statements

Publiekrechtelijke beperkingen zijn beperkingen die door de overheid zijn opgelegd. Deze bepalen wat u wel of niet mag doen met een woning, een ander gebouw of een stuk grond. De beperkingen worden door het Kadaster geregistreerd.

Bij publiekrechtelijke beperkingen gaat het bijvoorbeeld om:

  • beschermde monumenten
  • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten)
  • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond)
  • eisen die binnen de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen
  • maatregelen die nodig zijn voor landsverdediging

Links naar:

Graphs