Digitale Kadastrale Kaart (DKK)

Created a year ago
705.407.558 statements

De Digitale Kadastrale Kaart (DKK) maakt onderdeel uit van de Basisregistratie Kadaster (BRK). In deze kaart zijn gegevens opgeslagen over onder andere perceelnummers, kadastrale grenzen, weg- en waterloopnamen.

Links naar:

Graphs
705.405.841