Digitale Kadastrale Kaart (DKK)

Created 2 years ago
747.353.180 statements

De Digitale Kadastrale Kaart (DKK) maakt onderdeel uit van de Basisregistratie Kadaster (BRK). In deze kaart zijn gegevens opgeslagen over onder andere perceelnummers, kadastrale grenzen, weg- en waterloopnamen.

Links naar:

Graphs
507.259.013
240.092.450