Digitale Kadastrale Kaart (DKK)

Created 2 months ago
699.527.922 statements

De Digitale Kadastrale Kaart (DKK) maakt onderdeel uit van de Basisregistratie Kadaster (BRK). In deze kaart zijn gegevens opgeslagen over onder andere perceelnummers, kadastrale grenzen, weg- en waterloopnamen.

Graphs
699.527.922