Deze code is uniek binnen de naamgevingsruimte (vandaar de term: lokaal).
@nl
Unieke identificatiecode binnen een registratie.
@nl
lokale identificatie
@nl
De identificatiecodes voor obj ...... xt van deze naamgevingsruimte.
@nl
Unieke verwijzing naar een registratie van objecten.
@nl
naamgevingsruimte
@nl
De ‘rdf:value’ mag gebruikt wo ...... namespace}{lokaalID}[{versie}]
@nl
gecombineerde identificatie waarde
@nl