Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

bgt
Created on Jun 22nd, 2022

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van onze fysieke omgeving.

Links naar:

Members

Bomen in gemeenten

Created 2 years ago

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) kan in verschillende situaties worden gebruikt en bevat vaak enkele plus-type data die niet voor elke gemeente verplicht zijn, maar wel interessant kunnen zijn wanneer deze worden opgenomen. Een van deze klassen van het plus-type zijn openbare boominstanties. De eerste vraag die we onszelf moeten stellen als we van plan zijn om deze plus data te gebruiken, is: 'Welke gemeenten houden een bepaald type plus data bij?'

De gemeenten (top 25 in volgorde van grootste aantal boominstanties) die boom plus-type data bijhouden zijn als volgt (Figuur 1).

Wegwerkzaamheden

Created 2 years ago

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) kan voor verschillende use cases gebruikt worden. En voorbeeld van zo'n use case is wegonderhoud. Wanneer onderhoud aan wegen plaatsvind is er vaak de behoefte om omwonenden daarvan op de hoogte te stellen. Omdat alle wegdelen in Nederland in de BGT worden geregistreerd kan aan het begin van een onderhoudstraject een uitdraai gemaakt worden van de adressen die moeten worden aangeschreven. Dit wordt in Figuur 1 getoond.

Overzicht van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Created 2 years ago

1. Inleiding

Deze data story geeft een overzicht van de BGT-LD dataset. De BGT staat voor "Basisregistratie Grootschalige Topografie", en LD staat voor "linked data". Deze linked data publicatie van de BGT stelt gebruikers in staat om de BGT op verschillende manieren te bevragen.

2. Metadata

De BGT-LD bevat een uitgebreide metadata beschrijving van de dataset en de diensten die daarover worden aangeboden. Deze metadata kunnen door applicaties worden gebruikt om de BGT-LD op verschillende manieren te kunnen visualiseren en gebruiken. Voor de metadatering wordt gebruik gemaakt van de volgende metadata standaarden: Schema.org, DCAT 2, DQV, SPARQL Service Description, VoID, Dublin Core Terms.

De volgende links laten twee voorbeelden van metadata ontsluiting zien:

3. Definities

De BGT-LD bevat definities voor ieder object type. De definities leggen de betekenis van de BGT concepten vast. Hierdoor is het voor een gebruiker van de BGT-LD mogelijk om vast te stellen wat de precieze betekenis van bepaalde termen is. In Figuur 1 wordt een voorbeeld van een definitie gegeven. Het is mogelijk om verschillende definities te selecteren en te tonen.

Veranderhistorie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Created 2 years ago

Ieder kwartaal wordt de Basisregistratie Grootschalige Topografie vernieuwd. Daarbij zijn we continu op zoek om de bestaande levering zoveel mogelijk te verbeteren. Deze verbeteringen worden voor de gebruikers meteen zichtbaar. Middels deze pagina kan de gebruiker de toegepaste wijzigingen op de huidige levering terugvinden.

De BGT wordt per kwartaal geüpdate in:

 • Januari
 • April
 • Juli
 • Oktober

Soms komt het voor dat een levering iets uitloopt. Mocht je benieuwd zijn naar de status van de huidige levering? Neem dan contact met ons op via de actuele contactgegevens op Labs.Kadaster.

2024 Q1 (huidige versie)

Actualiteit: 2024-02-19

Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2024-02-19

Veranderingen in versie 2023 Q4

Actualiteit: 2023-11-29

Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2023-11-29

Veranderingen in versie 2023 Q2

Actualiteit: 2023-06-22

Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2023-06-22

Veranderingen in versie 2023 Q1

Actualiteit: 2023-17-02

Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2023-17-02

Veranderingen in versie 2022 Q4

Actualiteit: 2022-11-01

Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2022-11-01

Veranderingen in versie 2022 Q3

Actualiteit: 2022-07-13

Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2022-07-13

Veranderingen in versie 2022 Q2

Actualiteit: 2022-04-30

Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2022-04-30

Veranderingen in versie 2022 Q1

Actualiteit: 2022-01-18

Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2022-01-18

Veranderingen in versie 2021 Q4

Actualiteit: 2021-10-07

 • Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2021-10-07.
 • In bepaalde gevallen was het bgt:BagVerblijfsobjectHoogsteHuisnummer incorrect gevuld voor nummeraanduidingdreeksen waar deze eigenlijk leeg had moeten zijn. Dat is hier gefixed.

Vernaderingen in versie 2021 Q3

Actualiteit: 2021-08-03

 • Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2021-08-03.
 • In de vorige levering was een bug gekropen waardoor panden niet altijd een geometrie hadden. In deze levering is deze bug opgelost.
 • Lege waardes die in de bron worden aangeduid met <Null> worden niet meer meegenomen in deze linked data versie.
 • De eigenschappen voor fysieke voorkomens zijn aangepast naar bgt:fysiekVoorkomen en bgt:plusFysiekVoorkomen. Deze nieuwe eigenschappen voldoen aan de gevolgde naamgeving strategie voor Kadaster linked data. Voorheen heette deze eigenschappen bgt:bgt_fysiekVoorkomen en bgt:plus_fysiekVoorkomen.
 • Fysieke voorkomens worden nu gerepresenteerd met eigen linked data identifiers (IRIs). Voorheen waren dit tekstuele waardes (literals). Het voordeel van linked data identifiers is dat deze veel uitgebreider informatie over het fysieke voorkomen vastleggen, o.a. benaming, definitie, bronvermelding, illustratieve afbeelding.
 • Voor de identificatie van BGT object wordt nu de NEN 3610 eigenschap nen3610:identificatie gebruikt. Dit was voorheen bgt:identificatie.
 • De definitie IRI voor OV-baan is aangepast in het model, zodat deze aansluit bij de instantie gegevens: van bgt:OvBaan, naar bgt:OVbaan.
 • Nummeraanduidingreeksen zijn nu onderdeel van de BGT als Linked Data. Eén pand kan 0, 1 of meerdere nummeraanduidingreeksen hebben. Zie bijvoorbeeld dit record voor Pand of dit record voor Nummeraanduidingreeks

Veranderingen in versie 2021 Q2

Actualiteit: 2021-04-16.

 • Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2021-04-16.
 • Links vanuit de BGT naar de BAG maken nu gebruik van de BAG 2.0 linked data levering. Hierdoor zijn deze twee basisregistraties nu direct met elkaar verbonden.
 • Toevoeging van de rdf:value eigenschap voor iedere identificatie knoop (conform NEN 3610).
 • Ontsluiting middels een nieuwe API: Linked Data Event Stream (LDES) voorbeeld bevraging

Veranderingen in versie 2021 Q1

Actualiteit: 2021-02-15

 • Objecten waren voorheen instanties van bgt:GeoObject. Dat is wel correct, maar erg hoog over. Gebruikers hadden behoefte aan een specifiekere typering voor deze objecten. In deze versie zijn objecten instanties van specifiekere klassen geworden, bijvoorbeeld bgt:Paal of bgt:Pand. Deze zijn nog steeds instanties van bgt:GeoObject, want de specifieke klassen zijn subklassen (rdfs:subClassOf) van de generieke klasse.
 • Een aantal naamswijzigingen zijn doorgevoerd in het informatiemodel / de SHACL patronen. Dit is een voorbereiding op de uitbreiding van de patronen specificatie die in een volgende kwartaallevering zal worden doorgevoerd.
 • Door een typefout in de definitie van bgt:OpenbareRuimte was deze verkeer getypeerd. (Met dank aan Niels Hoffmann voor het rapporteren van deze fout.)