Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

bgt
Created on Jun 22nd, 2022

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van onze fysieke omgeving.

Links naar:

Members

Landelijke Voorziening (BGT LV)

1.924.929.761 statements

De Landelijke Voorziening BGT is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd. De BGT wordt wettelijk geregeld. Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden voor bronhouders en de Landelijke Voorziening. Iedereen kan de informatie uit de BGT vrij gebruiken. Voor overheden en andere wettelijke gebruikers is het gebruik verplicht. Zie deze pagina voor de metadata beschrijving van de BGT-LD.

Links naar:

1. Inleiding

Deze data story geeft een overzicht van de BGT-LD dataset. De BGT staat voor "Basisregistratie Grootschalige Topografie", en LD staat voor "linked data". Deze linked data publicatie van de BGT stelt gebruikers in staat om de BGT op verschillende manieren te bevragen.

2. Metadata

De BGT-LD bevat een uitgebreide metadata beschrijving van de dataset en de diensten die daarover worden aangeboden. Deze metadata kunnen door applicaties worden gebruikt om de BGT-LD op verschillende manieren te kunnen visualiseren en gebruiken. Voor de metadatering wordt gebruik gemaakt van de volgende metadata standaarden: Schema.org, DCAT 2, DQV, SPARQL Service Description, VoID, Dublin Core Terms.

De volgende links laten twee voorbeelden van metadata ontsluiting zien:

3. Definities

De BGT-LD bevat definities voor ieder object type. De definities leggen de betekenis van de BGT concepten vast. Hierdoor is het voor een gebruiker van de BGT-LD mogelijk om vast te stellen wat de precieze betekenis van bepaalde termen is. In Figuur 1 wordt een voorbeeld van een definitie gegeven. Het is mogelijk om verschillende definities te selecteren en te tonen.