Overzicht van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

1. Inleiding

Deze data story geeft een overzicht van de BGT-LD dataset. De BGT staat voor "Basisregistratie Grootschalige Topografie", en LD staat voor "linked data". Deze linked data publicatie van de BGT stelt gebruikers in staat om de BGT op verschillende manieren te bevragen.

2. Metadata

De BGT-LD bevat een uitgebreide metadata beschrijving van de dataset en de diensten die daarover worden aangeboden. Deze metadata kunnen door applicaties worden gebruikt om de BGT-LD op verschillende manieren te kunnen visualiseren en gebruiken. Voor de metadatering wordt gebruik gemaakt van de volgende metadata standaarden: Schema.org, DCAT 2, DQV, SPARQL Service Description, VoID, Dublin Core Terms.

De volgende links laten twee voorbeelden van metadata ontsluiting zien:

3. Definities

De BGT-LD bevat definities voor ieder object type. De definities leggen de betekenis van de BGT concepten vast. Hierdoor is het voor een gebruiker van de BGT-LD mogelijk om vast te stellen wat de precieze betekenis van bepaalde termen is. In Figuur 1 wordt een voorbeeld van een definitie gegeven. Het is mogelijk om verschillende definities te selecteren en te tonen.

Figuur 1. Voorbeelden van BGT definities. De standaard definitie is ‘Abri’. Dit kan worden aangepast door een andere definitie in de lijst te selecteren.

Figuur 2 toont de hiërarchische onderverdeling van de BGT-LD definities. De blauwe labels geven de hoofdtypen (bijvoorbeeld wegdeel) en de groene blokken geven de onderliggende typen (bijvoorbeeld fietspad) aan. Sommige onderliggende typen zijn zelf weer onderverdeeld in onderliggende typen. De grootte van de blokken correspondeert met het aantal registraties van het bijbehorende type in de BGT-LD.

Figuur 2. Hiërarchisch overzicht van de BGT-LD object typen (TreeMap visualisatie).

Figuur 3 biedt een alternatieve manier om de onderverdeling van de BGT-LD typen weer te geven: een organisatie diagram of "Org Chart". Wanneer een ander object type wordt geselecteerd wordt het bijbehorende organisatie diagram weergegeven.

Figuur 3. Hiërarchisch overzicht van de BGT-LD object typen (Org Chart visualisatie).

4. Instanties

De instanties van de BGT zijn de afzonderlijke objecten en registraties die in de BGT zijn opgenomen. Deze instanties zijn altijd te interpreteren in termen van de in Sectie 3 beschreven definities. Figuur 4 toont het aantal registraties en het aantal object dat in de BGT-LD is opgeslagen. Er zijn meer registraties dan objecten, omdat sommige objecten door de tijd heen meerdere registraties hebben gehad. Een object krijgt een nieuwe registratie wanneer bepaalde eigenschappen (bijvoorbeeld de geometrie) van het object veranderen.

Figuur 4. Kwantificatie van de omvang van de BGT.

We kunnen per object type inzichtelijk maken hoeveel registraties er per jaar zijn toegevoegd. Figuur 5 laat het aantal nieuwe registraties op de verticale as zien. Selecteer een ander object type om de bijbehorende grafiek op te vragen.

Figuur 5. Het aantal nieuwe registraties per objecttype door de tijd heen.

Iedere registratie in de BGT-LD wordt beheerd door een bronhouder. Deze bronhouder is verantwoordelijk voor het registreren van het bijbehorende ruimtelijke object. Afbeelding 5 zet het type bronhouder (verticaal) af tegen de door die bronhouder geregistreerde object typen (horizontaal). Een rode kleur geeft aan dat de combinatie bronhouder/object relatief vaak in de BGT-LD voorkomt. Hierdoor kan een eerste indruk verkregen worden over welk soort objecten beheerd worden door werk soort bronhouder. (Deze weergave vorm is een Pivot Table met Heat Map.)

Figuur 6. Overzicht van de correlatie tussen soort bronhouder (verticaal) en object type (horizontaal).

Ieder object in de BGT-LD heeft een geometrie. Afbeelding 6 toont objecten van het geselecteerde tijd op de kaart van Nederland. Sommige objecten komen zeer vaak voor. Hiervoor is het logischer om de objecttypes voor een kleinere regio (bijvoorbeeld een gemeente/bronhouder) op de kaart te zetten.

Figuur 7. De geografische voorkomens van objecten van het geselecteerde type.

Data organiseren rond objecten

De BGT is niet de enige basisregistratie waarin gebouwen worden geregistreerd. Zo is er ook de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Topografie (BRT). Op dit moment zijn de gegeven van één gebouw verspreid over meerdere registraties. Voor veel gebruikers is het logische om de gegevens rondom een object op te vragen, mogelijk geabstraheerd van de specifieke registraties die voor de opslag van deze gegevens zijn ingericht.

Met linked data is het mogelijk om datasets aan elkaar te koppelen (het 'linken' van objecten tussen registraties). Het is daarom mogelijk om met de BGT-LD de gegevens voor een gebouw op te vragen over de hierboven genoemde 3 basisregistraties heen. In Afbeelding 7 kan een postcode en huisnummer (optioneel) in Nederland worden ingevoerd. Vervolgens worden de gebouw geometrieën uit de 3 basisregistraties voor die postcode/huisnummer combinatie getoond.

Figuur 8. Vraag gegevens op voor gebouwen, op basis van het ingevoerde postcode en huisnummer (optioneel). Hierbij worden gegevens uit BAG, BGT, en BRT teruggegeven.