Graafschades 2019

Introductie

Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is graafschade te voorkomen. In elk geval in januari geven netbeheerders aan of zij in het voorgaande jaar wel of geen schade heeft gehad aan hun net(ten). In 2019 zijn er bijna 41.000 schademeldingen ontvangen.

De schadegegevens van alle netbeheerders worden verzameld om te kijken of de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) ook echt zorgt voor het verminderen van graafschade.

De hieronder weergegeven visualisaties zijn een proof of concept en gemaakt in samenwerking met het Agentschap Telecom. Ze hebben als doel te onderzoeken of er andere manieren zijn om de schadecijfers te presenteren.

Schademelding per gemeente

Graafschades kunnen ook per gemeente getoond worden. Hiervoor linken we de graafschades aan de CBS Wijk- en buurtkaart 2019. In Figuur 1 komen de grote gemeenten (steden) naar voren, mogelijk omdat daar meer werkzaamheden worden verricht, en de situatie in de ondergrond over het algemeen complexer is (meer kabels en leidingen binnen een klein gebied). Het is interessant om te zien dat het aantal meldingen in Eindhoven relatief laag is, met slechts 19 schademeldingen in 2019.

Figuur 1 ― Het aantal schademeldingen in 2019 per gemeente.

Figuur 1a ― Het aantal schademeldingen in 2019 binnen een gemeente.

Het aantal schademeldingen per thema

De dataset bevat 13 van de 15 KLIC thema’s. Het thema met de grootste aantal gemelde schades is datatransport (Figuur 2). Hieronder vallen alle netten voor het elektrische overbrengen van signaalinformatie. Denk hierbij aan: Internet, telefonie en televisie. Het kleinste aantal schademeldingen is gerelateerd aan het thema buisleiding gevaarlijke inhoud. Dit zijn leidingen bedoeld voor de transport van aardgas, brandbare vloeistoffen of andere gevaarlijke stoffen.

Figuur 2 ― Het aantal schademeldingen per thema in 2019. De Y-as gebruikt een logaritmische schaal om het aantal meldingen voor elk thema goed zichtbaar te maken.

Thema's uitgezet tegenover oorzaken

Naast thema's zijn graafschades voorzien van oorzaken. Deze geven aan hoe de graafschades veroorzaakt zijn. In Figuur 3 wordt een tabel gebruikt om een eventueel verband tussen thema's en oorzaken inzichtelijk te maken. De kleurcode rood geeft een grote relatief verband aan.

Figuur 3 ― De thema's voor graafschades uitgezet tegenover de oorzaken (Pivot Table).

Aantal schademelding per dag van de week & per week van het jaar

In onderstaande figuren wordt het aantal schademeldingen per dag van de week (maandag t/m zondag, Figuur 4a), alsook het aantal schademeldingen per week van het jaar weergegeven (week 1 t/m 52, Figuur 4b).

Hierdoor is goed te zien wanneer de meeste graafschades worden veroorzaakt. In het overzicht in weken kunnen de lage aantal verklaard worden door de vakanties die in die weken plaatsvinden, o.a. de dip in de mei vakantie en de bouwvak. De meeste schades worden gemaakt op dinsdag, woensdag en donderdag. Op maandag en vrijdag is het aantal schades duidelijk lager.

Figuur 4a ― Het aantal meldingen van graafschades per dag in de week.

Figuur 4b ― Het aantal meldingen van graafschades per week in het jaar.

Schadejaar Vs. Jaar KLIC-melding

Niet alle KLIC-meldingen waar schade op geregistreerd is zijn uit 2019. Figuur 5 Figuur 5 laat zien dat er soms grote verschillen zitten tussen het jaar waarop de schade gemeld wordt en het jaar waarin de KLIC-melding is gedaan.

Figuur 5 ― Leeftijd van KLIC-meldingen waarop in 2019 schade is geregistreerd.