Agentschap Telecom

agentschap-telecom
Created on Jun 22nd, 2022

In onze samenleving is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur enorm belangrijk. Agentschap Telecom voert de wet- en regelgeving uit op dit gebied en houdt er toezicht op dat iedereen zich aan de regels, eisen en voorwaarden houdt.

Members

Graafschades 2019

Created 2 years ago

Introductie

Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is graafschade te voorkomen. In elk geval in januari geven netbeheerders aan of zij in het voorgaande jaar wel of geen schade heeft gehad aan hun net(ten). In 2019 zijn er bijna 41.000 schademeldingen ontvangen.

De schadegegevens van alle netbeheerders worden verzameld om te kijken of de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) ook echt zorgt voor het verminderen van graafschade.

De hieronder weergegeven visualisaties zijn een proof of concept en gemaakt in samenwerking met het Agentschap Telecom. Ze hebben als doel te onderzoeken of er andere manieren zijn om de schadecijfers te presenteren.

Schademelding per gemeente

Graafschades kunnen ook per gemeente getoond worden. Hiervoor linken we de graafschades aan de CBS Wijk- en buurtkaart 2019. In Figuur 1 komen de grote gemeenten (steden) naar voren, mogelijk omdat daar meer werkzaamheden worden verricht, en de situatie in de ondergrond over het algemeen complexer is (meer kabels en leidingen binnen een klein gebied). Het is interessant om te zien dat het aantal meldingen in Eindhoven relatief laag is, met slechts 19 schademeldingen in 2019.