braakliggend

Een stuk grond dat geen functie vervult of niet wordt onderhouden, met uitzondering van landbouwgrond.

braakliggend

Een stuk grond dat geen functie vervult of niet wordt onderhouden, met uitzondering van landbouwgrond.