bebouwd gebied

Een oppervlak, (vrij) intensief gebruikt voor bewoning en/of productie en/of verhandeling van goederen en diensten, plus bijbehorend erf, wegen en openbaar groen (m.u.v. een plantsoen of park).

bebouwd gebied

Een oppervlak, (vrij) intensief gebruikt voor bewoning en/of productie en/of verhandeling van goederen en diensten, plus bijbehorend erf, wegen en openbaar groen (m.u.v. een plantsoen of park).