peilmeetstation

Installatie die informatie geeft over de landelijke/regionale waterstanden via het Monitoring Systeem Water (MSW). De installatie is voorzien van een Digitaal Niveau Meter (DNM).

peilmeetstation

Installatie die informatie geeft over de landelijke/regionale waterstanden via het Monitoring Systeem Water (MSW). De installatie is voorzien van een Digitaal Niveau Meter (DNM).