parkeerdak, parkeerdek, parkeergarage

Al dan niet open bebouwing, geheel of gedeeltelijk (het dak of een van de onderliggende etages) in gebruik als openbare voorziening voor het parkeren van motorvoertuigen.

parkeerdak, parkeerdek, parkeergarage

Al dan niet open bebouwing, geheel of gedeeltelijk (het dak of een van de onderliggende etages) in gebruik als openbare voorziening voor het parkeren van motorvoertuigen.