museum

Gebouw waarin voorwerpen van kunst of wetenschap bijeen zijn gebracht en (ten minste voor een gedeelte) voortdurend uitgestald worden.

museum

Gebouw waarin voorwerpen van kunst of wetenschap bijeen zijn gebracht en (ten minste voor een gedeelte) voortdurend uitgestald worden.