referentievlak

Het referentievlak waarop de hoogte van een object gebaseerd is.

referentievlak

Het referentievlak waarop de hoogte van een object gebaseerd is.