Mutatietype

Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.

Mutatietype

Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.