fysiek voorkomen terrein

De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.

fysiek voorkomen terrein

De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.