Voorstel aanwijzing gronden

Wet voorkeursrecht gemeenten: (artikel 6) voorlopige aanwijzing van gronden bij besluit van burgemeester en wethouders

Voorstel aanwijzing gronden

Wet voorkeursrecht gemeenten: (artikel 6) voorlopige aanwijzing van gronden bij besluit van burgemeester en wethouders