Provinciewet: Aanwijzing provinciaal monument (voornemen, aanwijzing, afschrift)

Provinciewet: (artikel 145) besluit krachtens provinciale verordening tot aanwijzing van een onroerende zaak als beschermd monument, voor zover geen beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 6°, van de wet is dan wel moet worden genomen

Provinciewet: Aanwijzing provinciaal monument (voornemen, aanwijzing, afschrift)

Provinciewet: (artikel 145) besluit krachtens provinciale verordening tot aanwijzing van een onroerende zaak als beschermd monument, voor zover geen beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 6°, van de wet is dan wel moet worden genomen