Gemeentewet: Sluiting woning, lokaal of erf

Gemeentewet: (artikel 174a) besluit van de burgemeester tot het sluiten van een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf

Gemeentewet: Sluiting woning, lokaal of erf

Gemeentewet: (artikel 174a) besluit van de burgemeester tot het sluiten van een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf