Erfgoedwet: Afschrift van een inschrijving door minister OCW

Erfgoedwet: (wet artikel 1, onderdeel b, sub 3o) een afschrift van een inschrijving door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van een als rijksmonument aangewezen monument of archeologisch monument in het rijksmonumentenregister, bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet

Erfgoedwet: Afschrift van een inschrijving door minister OCW

Erfgoedwet: (wet artikel 1, onderdeel b, sub 3o) een afschrift van een inschrijving door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van een als rijksmonument aangewezen monument of archeologisch monument in het rijksmonumentenregister, bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet