Erfgoedwet: Toezending van een ontwerpbesluit door minister OCW

Erfgoedwet: (wet artikel 1, onderdeel b, sub 2o) een toezending van een ontwerpbesluit door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Erfgoedwet, in samenhang met artikel 3:13, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Erfgoedwet: Toezending van een ontwerpbesluit door minister OCW

Erfgoedwet: (wet artikel 1, onderdeel b, sub 2o) een toezending van een ontwerpbesluit door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Erfgoedwet, in samenhang met artikel 3:13, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht