heeft grondslag

De grondslag is een verwijzing naar de wet waar de publiekrechtelijke beperking op gebaseerd is.

heeft grondslag

De grondslag is een verwijzing naar de wet waar de publiekrechtelijke beperking op gebaseerd is.