Type openbare ruimte

Een codering van de verschillende waarden die de typering van een openbare ruimte kan aannemen: Administratief gebied Oftewel 'registratief gebied': op basis van wet- en regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering (bijvoorbeeld stadsdeel) (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl). Kunstwerk Civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen en niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl). Landschappelijk gebied Te verdelen in (NEN 3610): 'Geografisch gebied': geografisch benoemd of aangeduid gebied. De grenzen zijn niet altijd exact vastgesteld (bijvoorbeeld Noordoostpolder, Midden-Nederland, rivierengebied, Veluwe, Zuid-Limburg, kustgebied) en 'Functioneel gebied': begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven (bijvoorbeeld bedrijventerrein, bungalowpark, plantsoen, begraafplaats, jachthaven, windmolenpark en recreatiegebied) (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl). Spoorbaan Gebaand gedeelte voor het verkeer over rails. (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl). Terrein Door een fysiek voorkomen gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl). Water Grondoppervlak in principe bedekt met water. (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl). Weg Gebaand gedeelte voor het wegverkeer en vliegverkeer te land (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl).

Type openbare ruimte

Een codering van de verschillende waarden die de typering van een openbare ruimte kan aannemen: Administratief gebied Oftewel 'registratief gebied': op basis van wet- en regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering (bijvoorbeeld stadsdeel) (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl). Kunstwerk Civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen en niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl). Landschappelijk gebied Te verdelen in (NEN 3610): 'Geografisch gebied': geografisch benoemd of aangeduid gebied. De grenzen zijn niet altijd exact vastgesteld (bijvoorbeeld Noordoostpolder, Midden-Nederland, rivierengebied, Veluwe, Zuid-Limburg, kustgebied) en 'Functioneel gebied': begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid wordt beschreven (bijvoorbeeld bedrijventerrein, bungalowpark, plantsoen, begraafplaats, jachthaven, windmolenpark en recreatiegebied) (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl). Spoorbaan Gebaand gedeelte voor het verkeer over rails. (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl). Terrein Door een fysiek voorkomen gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl). Water Grondoppervlak in principe bedekt met water. (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl). Weg Gebaand gedeelte voor het wegverkeer en vliegverkeer te land (bron: NEN 3610:2011/A1:2016 nl).