Verblijfsobject status

Een aanduiding van alle waarden die de status van een verblijfsobject kan aannemen.