Plaats status

Een aanduiding van alle waarden die de status van een ligplaats en een standplaats kan aannemen.

Plaats status

Een aanduiding van alle waarden die de status van een ligplaats en een standplaats kan aannemen.