Data story voor planologen - per buurt

Planologen en stedenbouwers houden zich bezig met wat mensen waar kunnen doen en hoe dat kan veranderen.

Daarvoor hebben ze geodata nodig, zoals

  • Locatie en oppervlakte van gebouwen en terreinen.
  • Type gebouw of terrein.
  • Functie of gebruiksdoel van een gebouw of een terrein.

Ze willen ook vragen stellen over combinaties en selecties, zoals “totale oppervlakte van alle gebouwen met een sportfunctie”.

Alle onderstaande bevragingen gaan uit van een buurt als geografische afkadering tbv een analyse. Voor een identieke data story waarin over woonplaatsen wordt geredeneerd, zie deze data story.

Buurten in een gemeente

In de hierop volgende queries moet een gebruiker opgeven in welke buurt de opgevraagde gegevens moeten liggen. Hiervoor gebruikt het CBS vaak namen die niet bij iedereen bekend zijn. Wil je het dus weten voor een specifieke gemeente welke buurten er beschikbaar zijn? Kijk dan even op onderstaand kaartje!

Bekijk hier alle buurten binnen een CBS Gemeente

Totale gebruiksoppervlakte binnen een Buurt

Stel, in een gebied wordt gestreefd naar een vergroting van de mogelijkheden van de bevolking om het hele jaar door sportief actief te zijn en te blijven.

Een indicatie van die mogelijkheden kun je krijgen door in beeld te brengen waar je kunt sporten. Voor het restant van deze data story zullen we inzoomen op de specifieke vraag rondom deze doelstelling (meer sporten), maar zullen we de queries dusdanig generiek opstellen dat verschillende analyses kunnen worden uitgevoerd.

Het is mogelijk te vragen naar de “totale oppervlakte van alle gebouwen met een sportfunctie”:

Totaal oppervlakte per BAG gebruiksdoel in een buurt

Sportfunctie is een breed begrip. Stel dat er verenigingen zijn die mogelijkheden voor teamsport willen uitbreiden en ruimte in een sporthal zoeken.

Het is ook mogelijk te vragen naar de “totale oppervlakte van alle gebouwen met een type sporthal”:

Totaal oppervlakte per BRT typeringen in een buurt (minus overig)

Aantallen objecten binnen een Buurt

Het kan belangrijk zijn of mensen iets op meerdere plaatsen kunnen doen. Het is mogelijk daar inzicht in te krijgen door te vragen naar “het aantal gebouwen met een gebruiksdoel sportfunctie”:

Aantal BAG gebruiksdoelen in een buurt

Eén grote sporthal kan op de ene plek een oplossing zijn, op andere plekken kan het handiger zijn meerdere sporthallen verspreid in het gebied te plaatsen. Bijvoorbeeld als het kan belangrijk is dat veel mensen dicht bij huis aan teamsport kunnen doen.

Het is mogelijk daar inzicht in te krijgen door te vragen naar “het aantal gebouwen met een gebouwtype sporthal”:

N.B.

  • Adressen zonder koppeling naar de BRT zijn uit de data gehaald.
  • Gebouwtypes overig en huizenblok zijn uit de data gehaald
  • Meerdere adressen kunnen bij één gebouw horen. Hierdoor an het voorkomen dat een gebouw vaker geteld wordt. Alternatief kan er voor gekozen worden om de query zodanig uit te breiden dat er een groupering op pandniveau gaat plaatsvinden.

BRT gebouw types in een buurt (minus overig)

Locatie van type objecten

Waar staan de sporthallen? Verspreid in het gebied of dicht bij elkaar? Het is mogelijk daar inzicht in te krijgen door te vragen “toon de locatie van de gebouwen met gebouwtype sporthal”.

Waar liggen de objecten van een bepaald type in een buurt?

Waar staan de panden met een gebruiksdoel sportfunctie? Verspreid in het gebied of dicht bij elkaar? Het is mogelijk daar inzicht in te krijgen door te vragen “toon de locatie van de gebouwen met gebruiksdoel sportfunctie”. Ook kan een filtering worden toegepast op oppervlakte.

Waar liggen objecten met een bepaald gebruiksdoel in de BAG? En welker oppervlakte hebben deze?