Openbare Orde en Veiligheid

Ondermijning

Om inzicht te krijgen in ondermijning van (georganiseerde) criminaliteit is geodata van groot belang. Zoals:

 • Adressen van panden waar ondermijnende activiteiten plaatsvinden
 • Percelen waarop ondermijnende activiteiten hebben plaatsgevonden
 • Publiekrechtelijke beperkingen (krachtens de Opiumwet) op objecten

Van nog groter belang is dat de data gecombineerd kan worden gebruikt zodat inzichtelijk wordt gemaakt waar mogelijke ondermijning op de loer ligt of al plaatsvindt.

Voor deze toepassing willen we gegevens uit de integrale gebruiksoplossing gebruiken om te bepalen welke opiumwet beperkingen er aanwezig zijn binnen een bepaalde gemeente en op welke adressen deze beperkingen van toepassing zijn. Daarvoor moeten we eerst weten hoe beperkingen zijn geregistreerd op de verschillende objecten.

Tabel 1. Publiekrechtelijke beperkingen en hoe vaak ze voorkomen.

Alle beperkingen binnen een gemeente

We weten dus nu dat een Opiumwet beperkingen op verschillende typen objecten kan liggen waaronder:

 • Pand
 • Perceel
 • Verblijfsobject
 • Appartementsrecht

Beperkingen op standplaatsen, ligplaatsen en overige bouwwerk laten we hier even buiten beschouwing. Kunnen we alle beperkingen op deze objecten integraal ophalen en tonen voor één gemeente?

Daarbij filteren we de volgende beperkingen eruit:

 • Wet voorkeursrecht gemeenten: Voorstel aanwijzing gronden
 • Wet voorkeursrecht gemeenten: Besluit aanwijzing gronden
 • Voorstel aanwijzing gronden
 • Besluit aanwijzing gronden
 • Rijksmonumenten op basis van de Monumentenwet
 • Gemeentewet: Aanwijzing gemeentelijk monument (voorbescherming, aanwijzing, afschrift)

Dit omdat deze beperkingen minder van toepassing zijn op ondermijning.

Daarnaast zijn we alleen geïnteresseerd in Verblijfsobjecten met een woonfunctie.

Figuur 1. Alle beperkingen binnen een gemeente.

Alle risico-objecten binnen een gemeente

Verschillende gemeenten en veiligheidsregio's beheren een Risicokaart van hun gebied. De risicokaart geeft een actueel en volledig mogelijk beeld van risico’s in de omgeving. De toelichting bij de kaart geeft bovendien aan hoe en waarmee burgers zich kunnen voorbereiden op rampen en crises. Dit leggen ze vast in zogenoemde Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR) objecten.

Deze risico-objecten worden door verschillende gemeenten verschillend beheerd en bijgehouden. Sommige veiligheidsregio's zijn heel ver in het visualiseren van dergelijke risico-objecten voor de medewerkers die deze informatie nodig heeft. (Een gedeelte van) deze risico-objecten kan men ook rechtstreeks uit de basisregistraties of andere landelijke registraties extraheren. In onderstaande query kan men van een aantal beschikbare objecttypen de gegevens ophalen.

Figuur 2. De risico-objecten van een bepaald type binnen een gemeente.

Risico-objecten binnen een radius

Eenzelfde vergelijking zouden we ook kunnen toepassen voor alle risico-objecten binnen een bepaalde basis. Dit is relevant voor de veiligheidsregio, bijvoorbeeld als er ergens een verdacht pakketje wordt bezorgd en kan onmisbare informatie zijn voor de evacuatie.

Figuur 3. De risico-objecten van een bepaald type binnen een radius.