De nutsbedrijven staan voor grote uitdagingen om hun netten in een steeds voller wordende gebouwde omgeving in te passen. Eenvoudig te gebruiken betrouwbare, digitale informatie over de inrichting van de omgeving is voor het efficiënt plannen, realiseren en beheren onontbeerlijk.

De integrale gebruiksoplossing vereenvoudigt het gebruik van de data uit de verschillende geo-basisregistraties.

De volgende data story maakt gebruik van de integrale gebruiksoplossing om een gegeven reeks vragen te beantwoorden die gebruikelijk zijn in de sector nutsbedrijven.

Netbeheerders

Bij het plannen van de locatie van een nieuw schakel station of het verzwaren van een bestaand transformatorstation moet worden voldaan aan allerlei milieu en veiligheidseisen. Denk bijvoorbeeld aan geluidsnormen in de nabijheid van geluidgevoelige objecten als woningen en scholen.

Met de IGO is het mogelijk om snel en betrouwbaar een quick scan uit te voeren om inzichtelijk te maken welk soort objecten zich bevindt binnen een bepaalde afstand van een mogelijke locatie.

Met deze query kan voor een bestaand, te verzwaren station worden opgevraagd welke panden, gebouwtypes en gebruiksdoelen zich binnen een bepaalde straal van dit adres bevinden.

De resultaten kunnen zowel als tabel als op de kaart worden getoond en kunnen ook worden geëxporteerd.

Query 1: Retourneer alle BRT-typen en -gebruiken binnen een opgegeven straal

De volgende query geeft dezelfde informatie als de bovenstaande query, maar maakt nu de verbinding tussen pand en verblijfsobject en retourneert de bijbehorende typen en gebruiksdoelen.

Panden met een bepaalde status in een specifieke wijk of buurt in een gemeente

Je wilt bijvoorbeeld weten voor welke panden in een bepaalde gemeente een sloopvergunning is afgegeven om na te gaan of deze panden nog één of meer aansluitingen hebben en of hiervoor al een aanvraag voor het verwijderen is ingediend..

Wanneer je onbekend bent met de namen van wijken en buurten in een gemeente kun je die met deze query opzoeken. Klik op de kaart en je ziet de naam van de buurt en de wijk

Bekijk hier alle buurten en wijken binnen een CBS Gemeente

Met de volgende query kunt je per gemeente en eventueel per wijk of buurt opvragen voor welke panden in een bepaalde wijk of buurt een sloopvergunning is verleend.

Hieronder ziet je een heatmap, maar door op 'Try this query yourself' te klikken, kunt je de visualisatie wijzigen in een tabel en de resultaten downloaden.

Je zou ook een eigen dataset met informatie over de aansluitingen kunnen koppelen zodat je hier direct inzicht krijgt in de nog te verwijderen aansluitingen.

Bekijk hier een heatmap van alle woningen met de status 'sloopvergunning verleend'

Als je per gebied het totaal aantal panden met de status 'sloopvergunning verleend' wilt zien, kunt je dat ook eenvoudig hieronder doen.

Bekijk hier een count van alle panden met de status 'sloopvergunning verleend'

Eigen Data Combineren met Data uit Geobasisregistraties

Nutsbedrijven willen graag data van hun eigen objecten in een bepaald gebied combineren met data uit de geobasisregistraties. Met behulp van de Integrale Gebruiksoplossing kun je eigen data uploaden in de Knowledge Graph, zodat je de gecombineerde data integraal kunt bevragen. Wij hebben hier nog geen demonstratie van omdat een dataset van een nutsbedrijf daarvoor nodig is, als je dat wilt helpen we je er graag bij.

Nieuwe Klanten Actie

Stel dat een nutsbedrijf een product heeft ontwikkeld dat zeer geschikt is voor zwembaden en sporthallen en je wilt weten welke zwembaden of sporthallen in een bepaald gebied aanwezig zijn zodat je die kan benaderen. Met behulp van de Integrale Gebruiksoplossing kun je alle zwembaden en sporthallen binnen een bepaald gebied opvragen, de antwoorden komen op een lijstje met de juiste naam, adres en locatie, of afgebeeld op een kaart.

Kaart van alle sporthallen en zwembaden in een gebied

BAG en BGT Geometrieën

Om het beste aansluitpunt van kabels en leidingen in een object vast te kunnen stellen heb je de contouren van dat object nodig.

De BAG registreert het bovenaanzicht van panden en de puntgeometrie van verblijfsobjecten. De BGT registreert een andere geometrie dan de BAG, namelijk het maaiveldaanzicht van gebouwen.

Met behulp van de Integrale Gebruiksoplossing kan met één enkele query beide geometrieën worden ontsloten. Ook is het mogelijk om van deze query, letterlijk met één druk op de knop, een API te maken.

BGT en BAG geometrieën op basis van een adres