BRK BAG Analyse

Huidige problematiek BRK-BAG Koppeling

Er zijn momenteel een aantal uitdagingen met de bestaande BAG-BRK koppeling die we proberen inzichtelijk te maken. Hierbij zullen we ons focussen op de volgende thematieken.

  • KBI Adressen en de oplopende trend hiervan
  • Koppelingen die zijn aangemaakt in de "Vermenigvuldigingsproblematiek"
  • Foutieve koppelingen vanwege foute puntcoördinaten in de BAG
  • Misplaatste adressen (Perceel en adres liggen te ver uiteen)

KBI Adressen over tijd

Gemeenten met de meeste KBIA koppelingen

Voorbeelden actieve KBIA koppelingen

Vermenigvuldigingsproblematiek

Het is zo dat vanwege een (eenmalige) omzetting in het verleden een heel aantal percelen aan hetzelfde adres is gekoppeld. Dit komt dan bijvoorbeeld door een splitsing van een perceel in meerdere grondpercelen.

Wanneer we kijken of we deze situatie in beeld kunnen brengen hanteren we de volgende regels:

  • Bepaal per woonplaats de nummeraanduidingen die aan meer dan één grondperceel (dus niet appartementsrechten) is gekoppeld
  • Toon het aantal koppelingen. Van deze koppeling zal er één ADM-GEO zijn en zal de rest ADM zijn

Resterende uitdaging: Hoe herkennen we zogenoemd 'snippergroen' , wat terecht administratief is gekoppeld aan een adres en niet het resultaat is van dit vermenigvuldigingsprobleem.

Query 1: Adres vermenigvuldigingen per woonplaats

We kunnen de koppelingen die in bovenstaande query staan vervolgens op de kaart zetten. Zie hieronder een voorbeeld van de vermigvulidgingsproblematiek. Dit kan voor ieder nummeraanduiding automatisch op de kaart gezet worden.

Query 2: Koppelingen voor een adres