Algemene Queries voor KKG gebruik

De volgende data story is bedoeld om de gebruiker te ondersteunen bij het gebruik en de navigatie van de Kadaster Knowledge Graph (KKG). Deze generieke query's hebben twee doelen:

  • De generieke query's die hier zijn opgenomen, dienen om te illustreren hoe de schema.org-ontologie, die wordt gebruikt bij de modellering van het data model voor de knowledge graph, wordt toegepast om de data uit bestaande basisregistraties gemakkelijker beschikbaar te stellen.

  • Deze query's ondersteunen gebruikers door een eerste stap te bieden voor het opvragen van data op basis van verschillende eigenschappen in de knowledge graph. Het is de bedoeling dat deze queries een startpunt vormen voor gebruikers waarop ingewikkeldere queries gebouwd kunnen worden.

Adres en geometrie gerelateerd aan adressen op de kaart

De volgende zoekopdracht retourneert adresinformatie, inclusief straatnaam, postcode en woonplaats van een bepaalde plaats en plot deze op de kaart op basis van BAG-geometrie. Als u op de geometrie klikt, wordt de adresnaam voor een bepaalde plaats weergegeven. Met de invoerparameter kan de gebruiker adresgegevens opvragen binnen een bepaalde postcode.

Merk op dat deze bevraging gebruik van een API variabele, namelijk "postcode". Het is mogelijk om een of meer van dit soort API variabelen bovenop een SPARQL bevraging te configureren. De door een gebruiker ingevulde postcode wordt automatisch door de SPARQL engine in de bevraging ingevoegd en uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om een SPARQL bevraging op bepaalde onderdelen aan te passen zonder dat hiervoor gedetailleerde kennis van de SPARQL bevragingstaal vereist is. Probeer maar eens om een andere postcode in te vullen (bijvoorbeeld jouw eigen postcode), en klik daarna op de "Run query" knop.

Wanneer je in onderstaande klikt op "Try this query yourself" kun je inzien hoe de API variabele is geconfigureerd. (Je kunt vervolgens ook nog op de link "View populated query" klikken om te zien hoe de SPARQL engine de API variabele heeft ingevuld en gaat uitvoeren.)

Woonplaatsen, nummeraanduidingen en gerelateerde openbareruimtes

Met de volgende query kunnen de herkomstkenmerken die bij een bepaalde sdo:Place horen, worden opgehaald. Deze zijn op te vragen via de prov:wasDerivedFrom relatie tussen een schema.org Place en in dit geval de BAG objecten. Deze query laat duidelijk zien hoe de schema.org-ontologie is gerelateerd aan het BAG-data model.

Onderstaande parameter inputs maken het mogelijk om een specifieke woonplaats in te voeren om de herkomstrelaties terug te leiden tot de BAG (openbare ruimte en nummeraanduidingen). Verdere verfijning van deze query kan op basis van postcode en straatadres. Het adres moet een huisnummer bevatten om de query geldig te laten zijn.

Uiteraard kan ook hier zelf een uitsnede van de query gemaakt worden door op Try this query yourself te drukken en - indien gewenst - op View populated query.

Geocoördinaten uit de Knowledge Graph

De volgende query retourneert alle punt- en polygoongeometrie die is gekoppeld aan een gegeven schema.org Place. De parameters in de query laten toe om dit te verfijnen op basis van woonplaats en postadres.

BRT Gebouw Typering

De volgende query bouwt voort op de vorige queries door de knowledge graph te doorzoeken op gebouwtypen die aan een bepaald adres zijn gekoppeld en deze op de kaart weer te geven. Met de parameters kunt u zoeken naar gebouwen binnen een bepaalde buurt en vervolgens hun adressen en gebouwtypes weergeven op basis van BRT-types. Dit benadrukt duidelijk het geïntegreerde karakter van de knowledge graph.