Windturbines in Nederland

Hoe veel windturbines zijn er in Nederland? En welke eigenschappen hebben ze? Het Kadaster heeft informatie over windturbines, maar deze informatie is op dit moment nog verspreid over verschillende registratiesystemen. In deze data story beproeven we of het mogelijk is om met linked data een geïntegreerd beeld over verschillende bronsystemen heen te tonen.

Afbeelding 1 ― Het aantal windturbines in Nederland, volgens de verschillende basisregistraties.

Afbeelding 2 ― Windturbines in Nederland: volgens de BGT en volgens de BRT.

Administratieve relaties

Afbeelding 3 bevraagt de administratief gerelateerde windturbines in BRT en BAG. De windturbines in de BGT zijn helaas (nog) niet administratief gelinked.

Afbeelding 3 ― Overzicht van de administratieve relaties tussen windturbines in de verschillende basisregistraites.