Geboortepercentage

Het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december, per duizend inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in één jaar tien kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts tien inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Geboortepercentage

Het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december, per duizend inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in één jaar tien kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts tien inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.