Corporatiewoningen

Het aantal huurwoningen dat op 1 januari eigendom is van ‘toegelaten instellingen volkshuisvesting’. Het betreft het aantal huurwoningen waarvan is vastgesteld dat de eigenaar een toegelaten instelling is.Het betreft niet het aantal sociale huurwoningen, omdat er alleen is vastgesteld wie de eigenaar is en er niet is gekeken naar de hoogte van de huurprijs.Toegelaten instellingen: woningbouwvereniging, woningstichting, woningcorporatie.Sociale huurwoningen: woningen met een huur onder de liberalisatiegrens.Het aantal is vermeld als percentage van het totaal aantal woningen en vermeld bij 20 woningen of meer per buurt en wanneer het aandeel woningen met eigendom onbekend 50 procent of minder bedroeg.

Corporatiewoningen

Het aantal huurwoningen dat op 1 januari eigendom is van ‘toegelaten instellingen volkshuisvesting’. Het betreft het aantal huurwoningen waarvan is vastgesteld dat de eigenaar een toegelaten instelling is.Het betreft niet het aantal sociale huurwoningen, omdat er alleen is vastgesteld wie de eigenaar is en er niet is gekeken naar de hoogte van de huurprijs.Toegelaten instellingen: woningbouwvereniging, woningstichting, woningcorporatie.Sociale huurwoningen: woningen met een huur onder de liberalisatiegrens.Het aantal is vermeld als percentage van het totaal aantal woningen en vermeld bij 20 woningen of meer per buurt en wanneer het aandeel woningen met eigendom onbekend 50 procent of minder bedroeg.