Aardgasverbruik

Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen in m³, berekend uit gegevens van de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en worden vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom (huur- of koopwoning).

Aardgasverbruik

Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen in m³, berekend uit gegevens van de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en worden vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom (huur- of koopwoning).